Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00474
8-1-1976
Samenvatting
Memorandum: Britse opvattingen Tindemans Rapport.
De Britse ambassadeur en Brinkhorst hebben gesproken over het rapport Tindemans. Het Foreign Office beoordeelt het rapport in zijn algemeenheid als constructief maar de posities bleken nog niet uitgekristalliseerd. Brinkhorst heeft gesteld dat het parallellisme tussen de ontwikkeling van het externe en interne beleid onvoldoende inhoud krijgt in het rapport. Op de vraag hoe Nederland stond tegenover meerderheidsbesluiten ten aanzien van defensie antwoordde Brinkhorst dat een dergelijke ontwikkeling niet waarschijnlijk was. Het zou voor Londen onacceptabel zijn om binnen de Negen als tweederangs lidstaat te worden beschouwd. Brinkhorst vond dit begrijpelijk, maar wees erop dat bij verdere uitbreiding van de Gemeenschap het introduceren van een 'two-tier'-systeem wellicht onvermijdelijk zou zijn.