Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00475
21-1-1976
Samenvatting
Ambtelijke Benelux bespreking over Rapport Tindemans.
Rutten geeft een samenvatting van de antwoorden van de Belgen op de kritische vragen van voornamelijk Nederlandse zijde. Luxemburg had daarop opgemerkt dat het niet de taak van de Benelux kon zijn het rapport de grond in te boren; gezien de verwachtbare kritiek moest de Benelux eendrachtig achter het rapport staan om de weg naar een Europese Unie op te houden. Nederland heeft aangegeven het overleg gaarne te willen herhalen nadat men een duidelijker standpunt heeft gevormd. Aangenomen kan worden dat dit zal worden beïnvloed door het rapport Spierenburg. Davignon vreest ten aanzien van de procedure dat een sectorsgewijze bestudering in verschillende comités de samenhang en politieke betekenis van het rapport Tindemans zou doen verdwijnen. Sassen suggereerde daarop een kleine groep samen te stellen die onder permanente leiding van een politiek figuur de concrete besluitvorming zou moeten voorbereiden en uitwerken.

Toegevoegd: Franstalig verslag van de bijeenkomst (21 januari)