Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de vergadering van de oud-leden van het Comité Monnet.
Ondanks dat het Comité Monnet is ontbonden, was niettemin besloten een ontmoeting te houden over de problemen van de Europese Unie. Tindemans onderlijnt de noodzaak een kader te schetsen voor de verdere ontwikkeling van de Gemeenschap zonder de concrete problemen van vandaag te vergeten. Hij hoopt dat de oud-leden van het actiecomité hieromtrent een nuttig advies kunnen geven. Vervolgens doen verschillende aanwezigen (ook Nederlanders) hun zegje op basis van hun visie op Europese integratie. Den Uyl merkt op dat de nodige correcties moeten worden aangebracht in de Gemeenschap: 1) meer efficiëntie in de besluitvorming en 2) politisering van de integratie. Uitbreiding van de bevoegdheden en directe verkiezingen van het EP zijn van belang, evenals een monetaire Unie. De vergadering wordt besloten door het voorstel van Heath om de activiteiten van het Comité Monnet verder te zetten en een uitnodiging van Schmidt om samen te komen in Bonn in maart 1976.