Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00478
05-11-1975
Samenvatting
Uitreksel 366e Raadsvergadering, 5-6 november 1975. 4. Rechtstreekse verkiezingen Europees Parlement.
Zowel de raadsdiscussie als de gedachtewisseling met het parlement concentreerden zich op de 3 belangrijkste problemen: de uniforme datum, het dubbele mandaat en de verdeling van het aantal zetels. Met klem werd van de zijde van het parlement bepleit de uniforme datum te handhaven op grond van zowel psychologische als politieke motieven. Het VK, Denemarken maar ook Ierland bleken nog ernstige reserves te hebben ten aanzien van het zetelaantal en de verdeling. Noergaard stemde nog niet in met een uniforme datum. Net als Callaghan is hij afhankelijk van het nationale parlement. Het dubbele mandaat zou eventueel nationaal geregeld worden. Besloten werd dit punt aan de Europese Raad voor te leggen.