Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Financiering voorlichtingsactiviteiten tbv. De directe verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Nu definitief besloten is omtrent de directe verkiezingen, dient aan aandacht gegeven te worden aan de financiering van de voor het welslagen van de verkiezingen noodzakelijke voorlichtingactiviteiten. Het voornemen is om een nog op te richten Nationaal Comité Europese verkiezingen hiermede te belasten. Vondeling heeft zich reeds bereid verklaard als voorzitter op te treden. De benodigde gelden dienen voornamelijk nationaal te worden opgebracht. Aan de Ministerraad wordt gevraagd met de hier voorgestelde regeling zijn instemming te betuigen. Vondeling dacht aan een bedrag van 3 à 5 miljoen. Dit kan tot een bescheidener omvang worden teruggebracht, met een minimum van 1 miljoen gulden.