Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00483
15-06-1976
Samenvatting
Van der Stoel betreft: bijeenkomst Senningen 11 juni 1976.

Europese verkiezingen.
Genscher, Thorn en Van der Stoel verklaarde dat met het verstrijken van de tijd de houding in de nationale parlementen meer rigide dreigde te worden. Op de bijeenkomst konden uiteindelijk geen knopen worden doorgehakt, de zaak moet worden doorgeschoven naar de Europese Raad. Resultaat van discussie was wel dat de enige voorstellen die kans op overeenstemming blijken te bieden, het Belgische en het (eventueel nog verder bij te schaven) herziene voorstel van het Luxemburgse voorzitterschap zijn. Van der Stoel heeft bij het Luxemburgse voorstel, dat voor Nederland wel zeer nadelig was, reserves geformuleerd.