Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00489
08-07-1976
Samenvatting
Europese Raad (rechtstreekse verkiezingen)
De Ranitz werd in zijn gesprek met de secretaris-generaal van het Elyssee uitdrukkelijk verzekerd dat er geen overeenstemming tussen de drie grote landen bestaat aangaande de zetelverdeling. Men is zich op het Elyssee er zeer wel van bewust dat het Britse voorstel om niet alleen conform het Luxemburgse idee het aantal zetels der kleinere landen na verdubbeling met zes te verminderen, doch bovendien dat der groten nog eens met zes te verhogen, bij de kleinere landen, vooral Nederland, op ernstige bezwaren stuit. De Ranitz gaf voorts aan dat Nederland zal streven naar tenminste zes procent van de zetels. Volgens de secretaris-generaal is de discussie wat Frankrijk betreft volledig open. Hij voegde eraan toe dat de president er zeer op gesteld is dat op deze zitting een definitief resultaat wordt bereikt.
Zie ook