Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00495
14-03-1975
Samenvatting
Raad der EG, 10 en 11 maart te Dublin.
Tijden de Raad is voornamelijk aandacht besteed aan de Britse heronderhandelingen. De aard van de onderwerpen waaraan veel tijd werd besteed waren zodanig technisch dat men zich kan afvragen of de praktijk van het vergaderen zonder ambtenaren wel gelukkig is. 'Dublin' kan mogelijk wel een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het toekomstige lidmaatschap van het VK. Men kan de theoretisch vraag stellen of de Britse heronderhandelingen ook in een 'gewone' Raad opgelost hadden kunnen worden. Technisch gezien had dit vermoedelijk vlotter gekunt, maar nu eenmaal vaststond dat de Raad op het niveau van regeringsleiders bijeen zou komen was de neiging te groot dergelijke 'politieke' punten in dat kader te beslissen. Een nieuw oordeel over deze nieuwe figuur kan pas later, na meer ervaring, worden gegeven.