Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00498
23-11-1979
Samenvatting
Benelux-bijeenkomst ter voorbereiding Europese Raad.
Op 20 november vond een Benelux-overleg plaats. Hoofdschotel van de discussie vormde de Engelse claim op budgettaire compensatie. De ministers werden het spoedig over de volgende uitgangspunten eens om te hanteren bij de onderhandelingen: 1. Niet tornen aan het systeem van eigen middelen; 2. De oplossing dient geplaatst te worden in een communautair kader; 3. De oplossing dient van tijdelijke aard te zijn; 4. De BTW-afdracht grens moet niet worden verhoogd. Van Agt en Martens gaven aan dat een maximale tegemoetkoming van 520 miljoen rekeneenheden aan het VK een nationaal offer betekent. Er vond een gedachtewisseling over landbouwuitgaven plaats. Van Agt gaf aan dat hier zeer wezenlijke Nederlandse belangen in het geding zijn, volgens Van der Klaauw dient Nederland zich positief te tonen ten opzichte van landbouwbezuinigingen. Ook mogelijke tegenprestaties van het VK in de energiesector kwamen aan bod. De eerste ministers constateerde uiteindelijk een verheugende mate van overeenstemming. Het codebericht besluit met de (informele) conclusies opgesteld door de Belgische delegatie.