Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00499
07-12-1979
Samenvatting
Evaluatie Europese Raad, 28/29 november 1979.
Verwacht werd dat het VK zou streven naar een oplossing die tegemoet zou komen aan het door het land berekende tekort van 1500 à 1800 miljoen r.e. Bij toepassing van het financieel correctiemechanisme zou maximaal 520 miljoen r.e. beschikbaar komen. De Benelux-landen hadden in een eerder overleg besloten d.m.v communautair beleid een overbrugging van het restant te bereiken. Andere lidstaten bleken hiertoe niet bereid. Op bepaalde momenten leek een breuk nabij. Nederland heeft gestreefd dit te voorkomen. Er is een impasse ontstaan, mede door de terughoudende houding van Duitsland en Frankrijk. Nederland was bereid zowel aan de inkomsten- en uitgavenkant iets voor het VK te doen, langs die weg moet een oplossing bereikt worden. Van de recente Europese Raden was dit ongetwijfeld de minst gelukkige. Voor Nederland lijkt, in samenwerking met de Commissie en de Benelux-partners, een voortzetting van de bemiddelende rol aangewezen.