Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00500
26-07-1976
Samenvatting
Nota betreft verbetering van de interne economische en financiële samenhang in de Gemeenschap. Verklaring van Duisenberg, Raad 26 juli 1976.
De Gemeenschap moet er naar streven om de communautaire beleidsvormen en procedures te versterken op de twee gebieden die samenhangen met de coördinatie van het economisch beleid en de monetaire betrekkingen. Overwogen moet worden het programma inzake het economische beleid van de Gemeenschap op middellange termijn een functie te laten vervullen bij een periodieke bestudering van de nationale programma’s. Alle lidstaten zouden de richtsnoeren van het programma moeten volgen. Communautaire middelen dienen hierop te worden afgestemd. Voorgesteld wordt een algemeen mechanisme in het leven te roepen voor overleg over en toezicht op het wisselkoersbeleid.