Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00502
01-12-1976
Actoren
codebericht
Samenvatting
Europese Raad 29/30 november Den Haag.
Men behandelde de economische situatie, noord-zuid dialoog, rapport Tindemans, Japan, terrorisme en de organisatie van de Commissie. De ER kon slechts nuttig genoemd worden voor zover het de discussie betrof. Zodra deze in teksten werd omgezet bestonden er grote aarzelingen. Voor de CIES-problemen betreft ging Duitsland door met op de tijd spelen samen met het VK. Beslissingen werden doorgeschoven naar de volgende ER. Betreft de economische situatie ontbrak bij veel lidstaten een communautaire aanpak. Schmidt was over het algemeen kritisch en extreem in zijn uitspraken. Het rapport Tindemans was grondig voorbereid maar de bereidheid was te gering om resultaat te bereiken. Het lijkt gewenst dat men zich beraadt over de opzet van de volgende Europese Raden. Een gezamenlijke voorbereiding lijkt noodzakelijk.