Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00503
06-12-1976
Samenvatting
Appreciatie situatie CIES na de Europese Raad.
Het is duidelijk dat ook de leidende West-Europese landen op dit moment uitstel verkiezen van de CIES. Nu niet het vereiste signaal is afgegeven zal het moeilijker zijn te overtuigen dat de CIES nog een kans moet krijgen. Toch zou het onjuist zijn te veronderstellen dat de ontwikkelde landen afstel verlangen. De Bondskanselier voerde tegen concessies echter ook structurele argumenten aan met betrekking tot de huidige economische situatie. Terwijl Nederland meent dat een overdracht van middelen een matigend effect kan hebben op de stijgende olieprijzen, wil Duitsland stijging eerst afwachten. Een wending in het Duitse beleid lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk. Dit betekent dat de Gemeenschap geen invloed kan uitoefenen op de VS en Japan op deze voor Nederland zo belangrijke, principiële punten.