Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00504
07-12-1976
Samenvatting
Reacties Secretaris-Generaal Van Lennep op de Europese Raad.
Van der Stoel maakt aan de PV OESO duidelijk dat Van Lennep niet, zoals hij meent, ‘zo nauwkeurig mogelijk’ aan de OESO-raad verslag kan uitbrengen van de ER. De ER heeft een strikt besloten karakter en brengt geen verslag uit aan derden. Daarnaast lijkt het minder juist om de OESO-raad een kijkje te laten nemen in de communautaire keuken door mededelingen over interne beraadslagingen te doen. Nederland is er voorstander van dat de OESO het orgaan moet zijn waarin concrete onderhandelingen worden gevoerd. De Gemeenschap zal in bepaalde gevallen als eenheid moet optreden. De door Van Lennep gevreesde blokkering van de in de OESO gebruikelijke vrije gedachtewisseling moet dan op de koop toe worden genomen.