Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00506
27-02-1979
Actoren
Brief
Samenvatting
Ministersbijeenkomst te Parijs op 9 en 10 maart a.s.

Vice-President Vredeling hecht er groot belang aan dat tijdens deze bijeenkomst concrete resultaten worden bereikt op het gebied van werktijdverkorting. Hij onderstreepte in zijn gesprek met de sociaal attaché nadrukkelijk dat de vakbeweging in Europa feiten verlangt. Wat die feiten moeten zijn is echter nog niet duidelijk. In verschillende landen, waaronder Nederland, maakt verkorting van de wekelijkse arbeidstijd weinig kans op slagen. Het wordt moeilijk iets definitiefs te besluiten zolang de officiële wensen van de Vakbeweging nog niet op tafel liggen. Ook is de complicatie gerezen dat Giscard de sociale politiek ook op de aanstaande ER wil bespreken. De agendapunten die Frankrijk voorstelt voor beide bijeenkomsten lijken binnenlands gemotiveerd.