Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00508
17-02-1978
Actoren
Brief
Samenvatting
Van Agt aan Jørgensen.
Van Agt antwoordt op de brief van Jørgensen van 2 februari, waarin de Premier van Denemarken voorstelde tijdens de Europese Raad (ER) van 7 en 8 april een informele bespreking van de staatshoofden en regeringsleiders te organiseren apart van de Ministers van Buitenlandse Zaken. Van Agt erkent het nut van een informele discussie. Hij heeft echter bezwaar tegen een bijeenkomst zonder aanwezigheid van de Ministers van Buitenlandse Zaken. Voor Nederland was hun aanwezigheid een belangrijke voorwaarde voor het accepteren van de institutie van de Europese Raad. Hij pleit er dan ook voor dat de organisatie van de ER in lijn zal zijn met de eerdere beslissingen die zijn genomen in aansluiting op het besluit in Parijs van december 1974.
Bijgevoegd: Brief van Jørgensen.