Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00509
22-03-1978
Samenvatting
Bezoek Staatssecretaris aan Kopenhagen.
Op 20 maart bezochten de Staatssecretaris en DGES Kopenhagen teneinde de stand van de voornaamste EEG-dossiers en de aanstaande ER te bespreken. De gedachtewisseling bleek bijzonder nuttig en toonde een grote mate van overeenstemming aan. Betreft de organisatie van de ER was, naar aanleiding van de brief van Van Agt, gekozen voor een gewijzigde opzet. Toch werd nog ruime gelegenheid gegeven aan overleg buiten aanwezigheid van Ministers van BZ. Dit rechtvaardigde Andersen o.a. omdat Den Uyl zich in het verleden hier ook bij had neergelegd. Denemarken hecht belang aan het economisch-sociale deel van de agenda en wil Duitsland bereid vinden tot het nemen van stimulerende maatregelen. T.a.v. de toetreding leek ook Denemarken verontrust over de trage gang van zaken. Men onderneemt stimulerende acties.