Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00512
07-04-1978
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
7-8 april 1978: Conclusies van het Presidium
De ER is overeengekomen dat de Gemeenschap de komende drie maanden een gemeenschappelijke strategie zal ontwikkelen die erop gericht is een ommekeer teweeg te brengen in de huidige economische en sociale toestand in de Gemeenschap. De Raad acht het bereiken van een groeipercentage van de Gemeenschap van 4,5 % medio 1979 essentieel. De ER besluit tot rechtstreekse verkiezingen op 7-10 juni 1979 en legt een verklaring over democratie af. Ook wordt besloten tot oprichting van een Europese Stichting in Parijs ter bevordering van begrip tussen volkeren van de Gemeenschap en kennis van het Europese culturele erfgoed. Daarnaast bevatten de conclusies punten inzake het Midden-Oosten, Turkije, Oost-West betrekkingen, betrekkingen met Japan, terrorisme en verontreiniging van de zee.