Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Liminaire vergadering betreft Europese Raad.
De algemene raad voegde punten toe aan de agenda van de aanstaande ER. Genscher en Callaghan stelden dat voorbereiding door de PV’s van de ER niet nodig, of zelfs hinderlijk is, omdat regeringsleiders een spontane discussie zouden wensen. Van der Stoel verzette zich hier tegen. Over onderwerpen die niet zijn voorbereid, kunnen geen onvoorbereid beslissingen worden genomen. Hij kreeg bijval van Nørgaard. Besluiten moeten gebaseerd zijn op Commissievoorstellen. Ortoli zei dat de Commissie niet zal dulden dat de ER van de communautaire regels afwijkt. De Voorzitter trok op dit punt geen conclusie. Aangenomen moet worden dat m.n. de Duitse en Britse delegatie het opstellen van werkdocumenten in Coreper zal tegenhouden en dan de Nederlandse reserve tegen onvoorbereide beslissingen blijft.