Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Europese Raad, Rome 1-2 december.
Het VK meende recht te hebben op eigen deelneming - naast die van de Gemeenschap - aan de komende Noord-Zuid conferentie (CIES). Frankrijk en Nederland trokken samen op in standvastigheid t.a.v. het principe van een EEG-vertegenwoordiging en in soepelheid om tot een compromis te komen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt waarin de Britten de eis van een eigen participatie moesten laten vallen en genoegen namen met procedures die geen afbreuk doen aan de EEG-regels. Op het gebied van energiebeleid heeft Frankrijk uitspraken aanvaard die een deblokkering betekenen van dit gebied. Hoewel de ER de crisis wist de bezweren, liet de voorbereiding van de verschillende agendapunten te wensen over. Ondanks Nederlands verzet werd ook besloten tot overleg over de Britse CIES-participatie zonder aanwezigheid van de Ministers van Buitenlandse Zaken. Den Uyl benadrukte dat hij slechts in dit speciale geval kon instemmen en normaliter wil vasthouden aan de procedures vastgelegd in 1974.