Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00515
29-03-1977
Samenvatting
Europese Raad 25/26 maart te Rome.
De ER heeft op twee punten waar onenigheid over bestond nieuwe openingen gemaakt. In beide gevallen nam Nederland een geëxponeerde positie in en kan er gesproken worden van een doorbraak in voor Nederland gunstige zin. Frankrijk was tegen deelname van de Gemeenschap aan de topconferentie te Londen. Uiteindelijk werd besloten dat de Gemeenschap vertegenwoordigd zal zijn door de voorzitters van de Raad en de EC bij onderwerpen die onder de competentie van de Gemeenschap vallen. Over de opstelling van de Gemeenschap in de Noord-Zuid dialoog en het ‘common fund’ werd voornamelijk gediscussieerd tussen de Bondskanselier en Den Uyl. Uiteindelijk ging Schmidt akkoord met een gemeenschappelijk fonds maar de Duitse en Nederlandse visie bleven verschillen.