Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00522
11-5-1978
Samenvatting
442/78. EG- uitbreidingsproblematiek aanvullende 'fresco' documenten.
De EC heeft enkele aanvullende documenten over de uitbreidingsproblematiek uitgebracht. Dit memorandum bespreekt het document betreft de volgende onderwerpen: 1. De periode vóór toetreding, 2. De overgangsperiode en 3. De institutionele gevolgen. Belangrijkste lijkt het voorstel voor uitbreiding van meerderheidsbesluitvorming. Deze suggesties moeten nader (interdepartementaal) worden bestudeerd. Hierbij denkt de EC aan gevallen waar geen politieke belangen aan de orde zijn, de genoemde voorbeelden lijken echter wel politiek van aard. Nederland is er steeds van uitgegaan dat verbetering van de besluitvorming begint met toepassen van de verdragen. De EC lijkt de verdragen te willen wijzigen met als uitgangspunt het akkoord van Luxemburg.