Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
DIE aan Voorzitter Tweede Kamer: Notitie inzake uitbreiding van de Europese Gemeenschappen.
Uitgangspunt van de regering is dat er naar gestreefd moet worden de lopende onderhandelingen met Griekenland, evenals de toetreding van Spanje en Portugal, tot een goed einde te brengen. Dit zonder uit het oog te verliezen dat de toetredingsproblematiek vele verschillende facetten vertoont. De nota wijst op verschillende ‘gevaren’ welke vooral voortvloeien uit de verschillen tussen de economische situatie van de potentiële toetreders en die van de EEG. Het is waarschijnlijk dat het acquis communautaire op enkele punten aanpassing behoeft, waaronder de landbouwsector en het vrij verkeer van werknemers. De nota besluit dat de risico’s weliswaar reëel zijn maar niet volledig onafwendbaar. Het alternatief van niet-toetreding zou in strijd zijn met fundamentele Nederlandse opvattingen.
Zie ook