Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00525
18-09-1978
Samenvatting
Het 'gewicht' van Nederland in de uitgebreide Gemeenschap.
Nederland wordt voor de stemmenweging hetzelfde gewicht toegekend als Griekenland en Portugal en krijgt hierbij niet de rol als grootste van de 7 kleinere lidstaten. Het bestaan van de unanimiteitsregel geeft weinig aanleiding om belang te hechten aan de weging van stemmen bij gekwalificeerde meerderheid. Nederland moet het voorstel echter verwerpen vanwege de mogelijke consequenties voor haar toekomstige positie. Men moet rekening houden met een verdere verzwaring van de rol van grotere lidstaten. Betreft bevolkingsomvang en BNP is Nederland groter dan Portugal en Griekenland. Nederland moet eisen dat de verhouding tussen de kleinere lidstaten op juiste wijze weerspiegeld wordt door deze landen 3, hoogstens 4, stemmen te geven.

Bijgevoegd het definitieve memorandum, dd. 27-9-1978, aangetroffen in Archief BUZA, blok 4, no. 18596.
Zie ook