Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00526
11-11-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
SER-Advies over uitbreiding EEG.
De SER heeft een positieve houding ten opzichte van uitbreiding. Financiële steun ten behoeve van de versnelde economische ontwikkeling van Spanje, Portugal en Griekenland wordt noodzakelijk geacht. De benodigde gelden kunnen gedeeltelijk ontrokken worden aan het budget voor ontwikkelingshulp. Inkomensoverdrachten ten behoeven van 'het evenwichtig functioneren van de intra-Europese markt' behoren meer te bedragen dan overdracht aan ontwikkelingslanden. Dit betekent een wijziging van het Nederlandse hulpbeleid waarbij het objectieve behoefte- en armoede criterium wordt gesubjectiveerd door de behoeften van de donor. Enige mogelijkheid om dit te begrenzen ligt in het behouden van voorrang van hulpverlening aan de allerarmsten boven versnelde ontwikkeling van de Zuid-Europese landen.
Zie ook