Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag overleg Commissaris Natali.
Commissaris Natali bracht een bezoek aan Den Haag om te spreken over de uitbreiding van de EEG. Er werd ingegaan op de economische situatie in de toetredende landen en de mogelijke overdracht van middelen. Dit zou spanning kunnen opleveren met de ontwikkelingsinspanningen in het algemeen. Van Nederlandse zijde werd sterk de nadruk gelegd op de noodzaak om de gevolgen van de uitbreiding voor derde landen te onderkennen en te bestuderen. Nederland wees ook op de problematiek van het vrije verkeer van werknemers en besloot met een aandringen op initiatieven van de Commissie om de uitbreidingsproblematiek van de analytische fase tot daadwerkelijke besluitvorming te brengen. Natali ging tijdens zijn bezoek ook in gesprek met de Tweede Kamer en met de SER. Natali sprak zijn waardering uit voor het SER-advies en stelde vragen over de overgangsperiode, de vrijwaringsclausule voor het vrij verkeer van werknemers en de eventuele noodzaak tot herziening van het (gemeenschappelijke) landbouwbeleid.
Zie ook