Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00529
05-07-1977
Samenvatting
Europese Raad 29-30 juni 1977.
De ER heeft verklaringen opgeleverd over het Midden-Oosten en over ‘groei, werkgelegenheid en inflatie’. De gedachtewisseling over het laatste punt was gebrekkig voorbereid. Hoewel de verklaring uiteindelijk weinig nieuws bevat, was het toch van belang om deze problematiek in een open en goede sfeer te bespreken. ‘De horloges zijn bijgesteld’. De verwachtingen ware niet hoog gespannen en uiteindelijk zijn de resultaten ook beperkt. In het vervolg dient dan ook aandacht te worden besteed aan een tijdige voorbereiding overeenkomstig de thans vastgelegde regeling. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen informele discussies en discussie met het oog op beslissingen, oriëntaties en verklaringen. De laatste dienen behoorlijk voorbeid te worden.