Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Telegram van de Luxemburgse Premier aan Regeringsleiders van de EEG-lidstaten.
Thorn doet voorstellen voor de verdere behandeling van twee onderwerpen die in de ER van 1 en 2 april zijn behandeld doch niet to besluiten hebben geleid: de rechtstreekse verkiezingen van de leden van het Europees Parlement en de behandeling van het Rapport Tindemans. Een snelle beslissing over de directe verkiezingen zal de besluitvorming over andere zaken faciliteren. De Raad van Ministers moet weer haar rol aannemen die haar gegeven is door de Verdragen en beslissingen niet doorschuiven naar de ER. Thorn wil graag de discussie inzake het Rapport Tindemans openen en acht het niet nuttig om alleen over de procedure te spreken. Hij heeft geen bezwaar tegen deelname van Tindemans aan dit overleg.