Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00532
06-04-1976
Samenvatting
Verslag Europese Raad te Luxemburg op 1 en 2 april 1976.
Het meest uitvoerig is gesproken over economische, monetaire en sociale problematiek. Op het gebied van economisch beleid werd geconstateerd dat men een strakkere discipline wil nastreven. De Gemeenschap is echter nog niet toe aan een systeem van sancties. Aan het Rapport Tindemans werd maar weinig tijd besteed. Nederland heeft gewezen op de parallelliteit van intern en extern beleid, iets wat in de uitwerking van het Rapport minder duidelijk wordt. Ook is gewezen op de wenselijkheid een industriebeleid te ontwikkelen. Betreft de directe verkiezingen van het EP zijn geen vorderingen gemaakt op het punt van zetelverdeling. Nederland heeft haar voorkeur voor het voorstel Patijn herhaald. Uiteindelijk bereikte deze ER weinig concrete resultaten.
Zie ook