Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Liminaire zitting Algemene Raad 1-2 maart: agenda Europese Raad.

Thorn stelde als enige agendapunten voor de ER het rapport Tindemans en de rechtstreekse verkiezingen van het EP voor. Callaghan, gesteund door Fitzgerald en Van der Stoel stelde voor ook te spreken over de problematiek van de structurele werkloosheid. Voorzitter Thorn stemde hiermee in en vroeg de Commissie een document inzake voor te bereiden. Van der Stoel stelde dat dit niet beperkt moest blijven tot een analyse, maar ook voorstellen moest bevatten. Ortoli achtte het echter niet opportuun om vooruit te lopen op haar sociaal economisch programma door nu al concrete voorstellen te doen.