Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota inzake bijzonder lidmaatschap Staten-Generaal voor Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement ter behandeling in de Ministerraad.
Patijn en De Koning pleitten voor toekenning van bijzonder lidmaatschap. Dergelijke leden hebben zitting in de beide Kamers zonder stemrecht. Een manier om tot een zo nauw mogelijke binding tussen het Nederlandse Parlement en de Nederlandse afgevaardigden in het EP te komen zonder noodzaak tot fysieke aanwezigheid. Indien tot invoering wordt besloten zou dit moeten worden gezien als een tijdelijke constructie in de ontwikkeling naar een volwaardig functionerend Europees Parlement. De nadelen van bijzonder lidmaatschap wegen zwaarder voor Binnenlandse Zaken. Ook moet bekeken worden of anderen lidstaten tot invoering overgaan. Andere constructies voor nauw contact tussen de parlementen zijn ook mogelijk. De MR wordt gevraagd om een voorlopige standpuntbepaling.
Zie ook