Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00538
15-09-1976
Samenvatting
Vredeling aan Den Uyl betreft opvolging Lardinois (EC).
Het is Vredeling duidelijk geworden dat Den Uyl niet wakker zou liggen van een benoeming van een christen-democraat in de volgende Europese Commissie. Argument is dat er teveel socialisten naar voren zijn geschoven door de andere lidstaten. Vredeling vindt het een ‘bloody shame’ indien Nederland het contingent van socialisten zou laten opvullen door andere landen. Hoewel hij erkent dat hij als kandidaat per definitie bevooroordeeld is, is hij in het algemeen niet gelukkig met dergelijke politieke koehandel. Bij zo'n gang van zaken dreigt hij zelfs per 1 januari zijn ministerschap op te zeggen. Op deze uitspraak komt Vredeling echter terug. Maar mocht het zo gaan, dan hoeft Den Uyl niet te rekenen op zijn deelname aan een volgend kabinet.