Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking tussen een delegatie uit de Ministerraad met de voorzitter van de Europese Commissie.

b. Uitbreiding van de Europese Gemeenschap.
Van der Stoel is het eens met de analyse die Jenkins geeft over uitbreiding. Ook Nederland is tegen globalisatie van de toetredingsonderhandelingen. Jenkins verwacht in oktober een lidmaatschapaanvraag van Spanje. Dit lijkt Van der Stoel reƫel, aangezien het democratiseringsproces kans heeft op succes. Jenkins stelt vast dat er in Nederland geen ideologische bezwaren bestaan tegen Spaanse toetreding. Den Uyl bevestigt dat, maar waarschuwt dat in Nederland nauwlettend zal worden bekeken of Spanje niet meer concessies wordt gegund dan Portugal.