Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking tussen een delegatie uit de Ministerraad met de voorzitter van de Europese Commissie.
c. Wet op de investeringsrekening.
Lubbers licht toe dat in de komende maanden een belangrijk stuk wetgeving zal worden voorgelegd ter stimulering van de investeringen. Het betreft een nieuw systeem dat ook voor andere EEG-landen mogelijkheden kan bieden. Op dit moment betreft het echter een nationale regeling waarvoor het oordeel van de Commissie moet worden ingewonnen. Commissaris Vouèl heeft hiermee grote problemen. Lubbers vraagt Jenkins zich goed te informeren en wellicht op raadsniveau een discussie over het voorstel voor te bereiden. Jenkins is bereid de wet te bestuderen. Hij heeft nota genomen van de mededingingsaspecten maar is het van harte eens met de gedachte dat investeringen iedere stimulans kunnen gebruiken.