Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking tussen een delegatie uit de Ministerraad met de voorzitter van de Europese Commissie.

h. Tripartiete conferentie.
Jenkins herinnert aan de zeer substantiƫle voorstellen van Vredeling die door de Commissie unaniem zijn aanvaard. Er wordt nu naar gestreefd zo snel mogelijke tot een beslissing te komen in de Raad. Jenkins acht het wenselijk om een volgende tripartiete conferentie te houden op Europees niveau. Er is echter tijd nodig voor een grondige voorbereiding. Van der Stoel is het hier mee eens. Het is essentieel dat er een concrete beslissing uit een dergelijke conferentie voortvloeit.
De bespreking wordt door Jenkins besloten met de hoop dat op de aanstaande Europese Raad in Rome opnieuw zal blijken hoe dicht de Nederlandse standpunten bij die van de Europese Commissie liggen.