Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00546
15-03-1977
Samenvatting
Brinkhorst aan Lubbers
Betreft: Bezoek Jenkins /WIR

Vredeling bevestigde de eerdere indruk dat Vouel sterk de tendens heeft de kwestie van de WIR (Wet op de Investerings Rekening) uitsluitend vanuit de concurrentieproblematiek te bezien. Vredeling vond het moeilijk hierover met Vouèl te spreken, aangezien hij iedere schijn wilde vermijden dat hij niet als Commissaris voor Werkgelegenheid, maar als Nederlander zich met het wetsontwerp wilde bemoeien. Gezien het bovenstaande en het zeer negatief verlopen gesprek met Vouèl over de WIR, vraagt Brinkhorst zich af of het nuttig is hierover met Jenkins te spreken tijdens zijn aanstaande bezoek aan Den Haag.
Zie ook