Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00548
17-3-1976
Samenvatting
Beereboom aan Den Uyl betreft EEG-Commissie.
Het memorandum bespreekt ieder huidig Commissielid inclusief de eventuele opvolgers die voor hen worden genoemd. Van sommige portefeuilles is het met zekerheid te stellen dat deze vrijkomen. Wanneer de Belgen een christen-democraat benoemen als opvolger van Simonet, zou Nederland een socialist kunnen benoemen. Probleem is echter dat Lardinois zich hiertegen zal verzetten en gesteund zal worden door het CDA. Daarbij kan een zittende PvdA-bewindsman niet opvolgen, maar buiten die kringen liggen de kandidaten niet voor het opscheppen. Het is volgens Beereboom van groot belang deze aspecten vroegtijdig te bespreken. Dergelijke verdelingen spelen zich niet op het laatste moment af en hebben politieke implicaties binnen de Nederlandse grenzen.
Zie ook