Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00555
01-02-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum Rutten aan Van der Klaauw.
Taakomschrijving Onderraden van Ministerraad.
In overleg met Defensie en Algemene Zaken is overeenstemming bereikt over de door Rutten ingediende amendementen op de voorstellen van Algemene Zaken. De taakomschrijving van de onderraden Raad voor Europese en de Algemene Verdedigingsraad zijn derhalve vastgesteld. REZ bereidt de besluitvorming door de Ministerraad voor over alle belangrijke interne en externe vraagstukken betreffende de Europese Gemeenschappen en de EPS wanneer deze met de EG verband houden. De ambtelijke voorbereiding van EPS-onderwerpen zal ad hoc geregeld worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.