Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00556
13-7-1978
Samenvatting
Uitbreiding en verbetering besluitvorming EG.
Posthumus-Meyjes heeft op 11 juli gesproken met Franklin(cabinet office) en Fretwell (FCO) in Londen. Hij vroeg Britse aandacht voor de naar Nederlands inzicht dringende noodzaak het besluitvormingsproces in de Gemeenschap te verbeteren. Gevreesd wordt dat de tendens van grotere lidstaten tot onorthodoxe procedures in een Gemeenschap van 12 landen zal worden versterkt. Oplossing voor dit probleem is de mogelijkheid van het nemen van meerderheidsbesluiten. De Britten zeiden toe de Nederlandse voorstellen die men voornemens is na de zomer in te dienen met belangstelling te bestuderen. Iedere formalisering die het de facto veto-recht dreigt uit te hollen is voor het VK echter politiek uiterst netelig.