Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Fack aan Van der Klaauw betreft bezoek Staatssecretaris aan Owen.
Tijdens het gesprek vroeg Owen o.a. of:
1) 'forward deployment' van Nederlandse troepen in Duitsland de Nederlandse regering voor politieke moeilijkheden zou stellen. Van der Meij onthield zich van commentaar.
2) Vliegtuigbouw in de EG thuis hoorde. Van der Meij vond van wel en pleitte voor concentratie op de Europese industrie. Owen stelde echter dat het VK veel belang had bij samenwerking met de VS.
3) In het Nederlandse coalitiekabinet meerderheidsbeslissingen mogelijk waren. Hij leek uit het veld geslagen toen dit werd bevestigd. Besluitvorming op twee niveaus zou een uitweg kunnen zijn volgens Owen: Meerderheidsbesluiten in Coreper en het veto in de Raad.