Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00560
11-05-1978
Actoren
codebericht
Samenvatting
Bezoek Van der Mei aan Judd betreft uitbreiding EG.

Judd constateerde dat de Engelse opvattingen over het uitbreidingsprobleem in beginsel niet van de Nederlandse afweken. Ten aanzien van de noodzaak om na uitbreiding andere beslissingsprocedures te hanteren, wees hij erop dat in het Britse parlement geen steun kan worden verkregen voor het opgeven van het vetorecht. Het VK pleit voor een procedure van consensus. Formele mechanismen zullen volgens Judd juist de onderlinge spanningen vergroten. Van der Mei wees erop dat de EG zo efficiƫnt mogelijk moet functioneren en dat de mogelijkheden van meerderheidsbesluitvorming moeten worden uitgebuit. In een ambtelijke voortzetting van het gesprek werd verder over deze en andere toetredingskwesties gesproken.