Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00565
25-05-1977
Samenvatting
Van der Stoel betreft overleg te Leeds Castle, 21-22 mei 1977; Uitbreiding en democratie.
Van der Stoel pleitte voor het afleggen van een verklaring door de Europese Raad inzake het belang van democratische staatsstructuren binnen de Gemeenschap. Die verklaring zou voor toetreding van de nieuwe leden kunnen worden uitgegeven om de indruk te vermijden dat hun democratische gehalte niet wordt vertrouwd. Wel zou moeten worden gevraagd dat ze zich bij de verklaring aansluiten op moment van toetreding. Reacties op het voorstel waren vrij positief. Al wees Fitzgerald op het ontbreken van een juridisch bindend karakter. Er werd opgemerkt dat hoewel het EG-verdrag geen formule voor schorsing of uitstoting kent, toch wegen zouden moeten worden gevonden om een lidstaat waar de democratie was bezweken ertoe te bewegen uit de EEG te stappen.