Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00566
23-05-1977
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Van der Stoel betreft: Uitbreiding en Institutionele voorzieningen.
Van der Stoel vindt het positief dat de vier grote lidstaten zich in Leeds Castle bereid hebben verklaard in geval van uitbreiding met één Commissaris genoegen te nemen. Van der Stoel heeft ervoor gepleit dat uitbreiding niet mocht leiden tot instelling van een directorium van grotere landen. De weg naar meerderheidsbesluiten diende te worden ingeslagen. De Raad moet zich gaan concentreren op hoofdzaken en meer armslag laten aan Coreper. Algemeen bleek de wens aanwezig de Algemene Raad een meer politiek en minder technisch karakter te geven. Besloten werd bij wijze van proef technische punten te weren van de agenda van de Raad van 21 juni 1977 (zie bijlage).
Zie ook