Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00567
06-05-1977
Samenvatting
DIE aan Van der Mei betreft: landbouwvraagstukken bij uitbreiding EEG.
1) Door de economische achterstand van de mogelijke nieuwe leden zal de bestaande problematiek van het GLB sterk geaccentueerd worden. Dit is geen reden om tegen toetreding te zijn. Toetreding kan als hefboom werken om knelpunten aan te pakken.
2) Vraag is of gestreefd moet worden naar een communautair prijsniveau. Er kan gekozen worden voor een zeer geleidelijke aanpassing van de consumptieprijzen in de nieuwe lidstaten. Het subsidiƫren van deze prijzen zou uiterst kostbaar zijn.
3/4) De zelfvoorzienendheid van de Gemeenschap neemt toe, producten uit de nieuwe lidstaten zijn problematisch. Druk op de EEG voor protectie tegen derde landen en garantieprijzen zal toenemen.