Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00568
12-04-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Uitbreiding EG.
Posthumus Meyjes reageert op het commentaar van SA op zijn nota inzake uitbreiding. De stelling dat de nota 'fungeert als rechtvaardiging van een inmiddels genomen politieke beslissing' gaat volgens Posthumus Meyjes voorbij aan het analytische karakter van de nota. De buitenlands-politieke opmerkingen van SA betreffen een verwijt dat de mogelijkheid van het volgen van een andere beleid - nl. gericht tegen het Europese eenwordingstreven en dat zoekt andere landen ertoe te bewegen een 'derde wereld-alternatief' te volgen- buiten beschouwing wordt gelaten. Deze visie is echter niet erg reƫel en vereist een principiele discussie over de grondslagen van het beleid.