Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00569
22-03-1977
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
Uitbreiding EG en Democratie.
Vraag is wat de Gemeenschap te doen zou staan, indien in één der lidstaten de democratie vervangen zou worden door een autoritaire regeringsvorm. Er worden verschillende mogelijkheden genoemd om dit probleem op te lossen. Daar het bij uitstek om een politiek vraagstuk gaat, lijkt het aangewezen de oplossing in een politiek kader te plaatsen. De Raad zou in extreme gevallen dienen te beschikken over een ‘handvat’ om de geschiktheid van een land als Gemeenschapslid aan de orde te stellen. Voorgesteld wordt om in het komende overleg van minister van buitenlandse zaken het vraagstuk aan de orde te stellen. Nederland zou een voorstel kunnen doen tot het afgeven van een ‘plechtige verklaring over de Europese democratie’. De bijlage bevat mogelijke elementen van een dergelijke verklaring.