Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00572
08-06-1976
Samenvatting
Bezoek President Europese Commissie 3 juni 1976.
Brinkhorst en Ortoli spraken over de Nederlandse voorbereiding op het EG-voorzitterschap:
1. Directe Verkiezingen EP.
Akkoord over het belang. Waardering voor het idee dat Van der Stoel enige hoodsteden bezoekt om deblokkering te bevorderen. De EC kan weinig doen.
2. Economische en monetaire problemen:
Nederlandse gedachte over convergentie acht Ortoli nuttig, ziet zelf echter meer in pragmatische stappen.
3 Tripartite conferentie.
Commissie en voorzitterschap zal na conferentie nadenken over voorstellen voor de Raad. Onder 2 en 3 genoemde kwesties moeten rijp gemaakt worden voor besluitvorming. Brinkhorst wijst op de soms ongelukkige wijze waarop de EC haar positie verdedigt. Ortoli gaat hier kort op in.