Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00574
24-08-1976
Samenvatting
Gesprek Lubbers met Simonet.

Lubbers had, in tegenstelling tot zijn ambtenaren, geen enkele moeite met de Commissievoorstellen van 21 juli 1976 inzake de staalindustrie. Hij drong er bij Simonet op aan naast het nodige overleg met de ondernemingen ook intensief contact met de werknemers te onderhouden. Simonet zegde dit toe, Spinelli had dit steeds geweigerd. Met betrekking tot het crisismechanisme energie gaf Lubbers een uiteenzetting van de reacties op de Nederlandse suggesties voor een overbrugging van verschillen met Duitsland. Bonn will echter een verband tussen uitvoer en aanvoer. Simonet ziet weinig in de Nederlandse voorstellen en pleitte allereerst voor druk op Frankrijk. Beide heren betwijfelden of een energieraad nodig was.