Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00575
23-05-1977
Samenvatting
Van der Stoel:Toetreding- Economische Politiek.
Jenkins betoogde dat de 'competitive impact' van Portugal en Griekenland gering zou zijn, voor Spanje lag dit anders. De Portugese economie blijft ver achter bij Spanje en Griekenland, perspectief van toetreding is nodig op politieke gronden. Dit lijkt alleen realiseerbaar als de Gemeenschap bereid is aanzienlijke bedragen te steken in een verbetering van de structuur van de Portugese economie. Van der Stoel wees op de potentiƫle consequentie van uitbreiding voor de ontwikkelingslanden, pleitte voor inspanning om Portugal in staat te stellen toe te treden en wees op de bedenkelijke politieke consequenties binnen Griekenland wanneer onderhandelingen zouden stagneren. Volgens Guiringaud zou de slotfase eerder worden bereikt met een oplossing voor landbouw en vrij verkeer van werknemers.