Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00579
02-12-1977
Samenvatting
Van der Stoel aan Athene betreft Griekse Demarche.
De Griekse ambassadeur onderstreepte de wens van zijn regering dat de onderhandelingen in hoger tempo zouden verlopen, niet zou worden opgehouden door discussies omtrent Middelandse Zee-landbouw en dat geen verband zou worden gelegd met Spaanse en Portugese toetreding. Kooijmans gaf aan dat dit reeds enige tijd onderdeel was van de Nederlandse positie. Er werd ontkend dat er een officieel verband zou zijn tussen de onderhandelingen en het Middelandse Zee beleid. De ambassadeur vroeg of Nederland tijdens de ER een verklaring zou willen beijveren waarin voortvarende en seperate onderhandelingen nogmaals worden benadrukt. Toetreding komt niet op de agenda voor, maar wanneer een discussie zich voordoet zou Nederland utieraard rekening houden met de Griekse wensen en bezorgdheden.